Die Koshuis se jaarlikse fondsinsameling was weereens ‘n reuse sukses!